Turquality nedir?

   


  Bir ürünün tasarımından mağaza rafında

  satışına kadar tüm süreçlerde sistematik kalite

  yönetimini belgeleyen ve garantör bir üst kimlik

  olması hedeflenen Turquality, Türkiye'de

  katma değeri ürünleri diğer iç ve dış

  rekabetten ayrıştırmak için maddi ve yönetsel

  katkı sağlayan bir destek programı olarak ortaya

  çıkmıştır.

  Belli standartları yakalamış Türk markalarının

  uluslararası pazarlarda kalite imajını

  güçlendirmek ve bilinirliğini arttırmak amacıyla

  desteklenmelerini içeren Turquality projesinin

  temeli, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye

  İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve

  Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından atıldı.

  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2000/3 sayılı

  Tebliğ çerçevesinde uygulanan marka yardımı

  geliştirilerek 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin

  Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının

  Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin

  Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile markalaşma

  faaliyetlerine uzun süreli ve yüksek oranlı

  destekler getirilmiştir.

  Yurtdışında yapılacak çalışmalara paralel olarak,

  sadece hak sahibi firmaların kullanabileceği

  Turquality logosu ile yabancı tüketiciler nezdinde

  o markaya karşı güven unsuru oluşturulması

  hedeflenmektedir.

  Bu destekten İhracatçı Birlikleri, Üretici

  Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari

  ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk

  moda tasarımcıları ile Turquality mağaza işleticisi

  ve/veya işleticileri yararlandırılabilir.

  Türk ve kalite konseptlerini bir araya getiren

  Turquality Projesi'nin ilk adımı hazır giyim

  sektörüyle atılmıştır. Elektronikten kuyumculuğa,

  mücevher sektöründen mutfak eşyaları sektörüne

  kadar son tüketiciye hizmet sunan birçok

  sektörün Turquality'nin sunduğu avantajlardan

  yararlanması öngörülmektedir.

  Bir ürünün tasarımından mağaza rafındasatışına kadar tüm süreçlerde sistematik kaliteyönetimini belgeleyen ve garantör bir üst kimlikolması hedeflenen Turquality, Türkiye'dekatma değeri ürünleri diğer iç ve dışrekabetten ayrıştırmak için maddi ve yönetselkatkı sağlayan bir destek programı olarak ortayaçıkmıştır.  Belli standartları yakalamış Türk markalarınınuluslararası pazarlarda kalite imajınıgüçlendirmek ve bilinirliğini arttırmak amacıyladesteklenmelerini içeren Turquality projesinintemeli, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiyeİhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil veKonfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından atıldı.


  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2000/3 sayılıTebliğ çerçevesinde uygulanan marka yardımıgeliştirilerek 2003/3 sayılı "Türk ÜrünlerininYurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajınınYerleştirilmesine Yönelik FaaliyetlerinDesteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile markalaşmafaaliyetlerine uzun süreli ve yüksek oranlıdestekler getirilmiştir.  Yurtdışında yapılacak çalışmalara paralel olarak,sadece hak sahibi firmaların kullanabileceğiTurquality logosu ile yabancı tüketiciler nezdindeo markaya karşı güven unsuru oluşturulmasıhedeflenmektedir.


  Bu destekten İhracatçı Birlikleri, ÜreticiDernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türkmoda tasarımcıları ile Turquality mağaza işleticisive/veya işleticileri yararlandırılabilir.Türk ve kalite konseptlerini bir araya getiren Turquality Projesi'nin ilk adımı hazır giyimsektörüyle atılmıştır. Elektronikten kuyumculuğa,mücevher sektöründen mutfak eşyaları sektörünekadar son tüketiciye hizmet sunan birçoksektörün Turquality'nin sunduğu avantajlardanyararlanması öngörülmektedir.


   

Bu yazi 1079 kez okunmuştur.

Marka alanındaki diğer yazılar