Patent / Faydalı Model Nedir?

    Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.


    Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder.


    Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:


Patent / Faydalı Model Nedir?
Bu yazi 1521 kez okunmuştur.

Patent alanındaki diğer yazılar