Marka Hakkından Vazgeçme

  Marka sahibi, gerekli belgeleri Kuruma sunarak, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir.


  Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:


  • Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.


  • Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekaletname.


  • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan


  • Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.


  • Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.


  • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

Bu yazi 1023 kez okunmuştur.

Marka alanındaki diğer yazılar