Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler

  Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir. Marka başvurusunda aşağıda sayılan bilgilerin yer alması gerekmektedir:


  • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri. • Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.


  • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.


  • Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.


  • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.


  • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.


  • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.


  • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.


  • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.


  • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.


  • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.


  Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir:


  • Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.


  • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.


  • Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

Bu yazi 890 kez okunmuştur.

Marka alanındaki diğer yazılar