Patentin Sağladığı Haklar Nelerdir?

  Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.


  Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:


  Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.


  Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:  • A.   Patent  konusu  ürünün  üretilmesi,  satılması,  kullanılması  veya  ithal  edilmesi  veya  bu  amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması. 

  • B.   Patent konusu olan bir usulün kullanılması. 

  • C.   Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının  başkalarına teklif edilmesi. 

  • Ç.   Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal  edilmesi  veya  bu  amaçlar  için  kişisel  ihtiyaçtan  başka  herhangi  bir  nedenle  elde  bulundurulması. 

Bu yazi 144 kez okunmuştur.

Patent alanındaki diğer yazılar