PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT-PATENT COOPERATİON TREATY ) KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULAR

  Bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında yapılan patent başvurusunun başvuru tarihi, ileriki adımların atılması sonucunda üye 151 ülke için geçerli olabilecektir. Başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, başvuru sahibi ilk başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içinde üye ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı elde etmiş olacaktır (PCT ulusal safha). Böylece başvuru sahibi her ülkede ayrı ayrı araştırma raporu hazırlatmak ve hatta isterse inceleme raporu da hazırlatmak zorunda kalmayacağı için ekonomik olarak büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Burada önemli bir nokta; PCT başvurusu yapmış olmak, her ülkede patent hakkı elde edilmiş anlamına gelmemekte bu ülkelere başvuruda bulunma hakkı kazanılması anlamına gelmektedir. Yani PCT başvurusundan (varsa rüçhan tarihinden) sonraki 30 ay içerisinde istenilen her ülkeye (veya birliğe, örn. EPO) ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.


  Patent İşbirliği Antlaşmasına göre ulusal aşamaya girecek olan başvuru, uluslararası başvurunun rüçhan tarihinden itibaren, rüçhan yoksa uluslararası başvuru tarihinden itibaren otuz aylık sürede ve Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğine ilişkin bilgi ile birlikte Kuruma sunulur.


  Başvuru otuz aylık sürede Kuruma sunulmazsa bu süreye ek olarak üç aylık süre tanınır. Bu ek süre içinde yapılan başvurular için Tebliğde belirtilen ek ücret, başvuru ücretiyle birlikte ödenir.


  Başvuru otuz aylık süreye ek olarak verilen üç aylık sürede de Kuruma sunulmazsa Patent İşbirliği Antlaşmasına Dair Yönetmeliğe göre;


  Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma sunulması.  • Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık sürenin bitiminden itibaren on iki aylık süre veya.

  • Otuz aylık süreye uyulmaması sebebinin giderildiği tarihten itibaren iki aylık süre.


  Süre sınırına uyulamama sebeplerinin belirtilmesi ve anılan sebepleri destekleyecek bir bildiri veya başka kanıtların dosyalanması.


  Tebliğde belirtilen başvuru ücreti ve ilgili ek ücretin ödenmiş olması gerekir. Patent İşbirliği Antlaşması aracılığıyla ulusal aşamaya giriş yapan başvuruların geçmiş yıllara ait yıllık ücretleri, ulusal aşamaya giriş tarihinde başvuruyla birlikte ek ücretsiz ödenir. Ulusal aşamaya giriş tarihinde ödenmeyen geçmiş yıllara ait yıllık ücretlerse Tebliğde belirtilen ek ücretlerle birlikte ulusal aşamaya giriş tarihinden itibaren altı ay içinde ödenir.


  Yıllık ücretler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan Tebliğdeki miktarlar esas alınarak ödenir.


  Bu konuda detaylı bilgi almak için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz, tüm süreçlerde size hizmet etmek için hazırız.

Bu yazi 145 kez okunmuştur.

Patent alanındaki diğer yazılar